Námskeiðslýsingar

You can add site to improve page rank! We added our site in the Languages Directory

Islenska fyrir útlendinga og nýbúa

Islenska – Stig I:
Grundvallar orðaforði daglegs lífs, framburður hljóða og hljóðfræðikerfi málsins, bókstafir og grundvallar málfræði. Kennt er með hljóðfræðiaðferð skólans móðurmálstækni sem gefur nemendum verkfæri til að læra og skilja eðli tungumálssins og hvað stjórnar beygingum og breytingum orðanna. Farið er rækilega í hljóð og framburð bæði samhljóðafjölskyldna og sérhljóðafjölskyldna og hvernig stafirnir/hljóðin virka og einnig hvernig þeir geta haft aðeins mismuandi hljóð eftir því hvaða stafir/hljóð eru á undan þeim og/eða á eftir þeim. Algengustu nafnorð, lýsingarorð ásamt reglulegum (veikum) sagnorðum og atviksorðum er kennd og æfð. Grundvallarkynning og þjálfun í notkun hljóðfræði og samanburðar-aðferðarinnar móðurmálstækni og þannig smám saman byggð upp vinnuaðferð náms- og kennslu (Inter-Lingual Learning Technique) til þess að byggja upp og þjálfa færni og sjálfstæði nemenda til að nema málið og skilja beygingar og breytingar þess og orsakir þeirra og hvað stjórnar þeim. Þetta gerir nemendum fært að nýta sér námskeiðið miklum mun betur og byggir upp traustan grunn og virka og skiljanlega námsaðferð fyrir áframhaldandi nám í málinu. Fylgt er námskrá Menntamálaráðuneytisins fyrir kennslu í íslensku fyrir útlendinga. Hvert stig er 60 kennslustundir, en hver kennslustund er 40 mínútur.

Íslenska – Stig II:
Haldið er áfram að byggja upp grunnorðaforða og orðaforða í kveðjum og daglegum samtölum og gerð er betur grein fyrir uppbyggingu og virkni beinagrindar málfræðikerfis tungumálsins og liðamóta þess. Kynnt eru fleiri regluleg (veik) sagnorð og nokkur algeng óregluleg (sterk) sagnorð og einnig kynntar nokkrar forsetningar og virkni þeirra sem fallvaldar. Fylgt er námskrá Menntamálaráðuneytisins fyrir kennslu í íslensku fyrir útlendinga og nýbúa. Hvert stig er 60 kennslustundir, en hver kennslustund er 40 mínútur.

Íslenska – Stig III
Haldið er áfram að auka og víkka orðaforða og þjáfa myndun setninga ásamt uppbyggingu og skilningi á virkni og tilgangi beyginga og fall og hvað stjórnar þeim. Fjallað um fallvaldana áhrifssagnir og forsetningar. Haldið er áfram að æfa algengar reglulegar, hálfóreglulegar og óreglulegar sagnir. Fylgt er námskrá Menntamálaráðuneytisins fyrir kennslu í íslensku fyrir útlendinga og nýbúa. Hvert stig er 60 kennslustundir, en hver kennslustund er 40 mínútur.

Íslenska – Stig IV
Virkur orðaforði er aukinn með því að vinna með meira texta- og lesefni og unnið er með og æfð nokkuð erfiðari samtalsorðaforða sem og ritað mál en áður.Nemendur segja frá eigin reynslu af samtölum og samskiptum á íslensku og fjallað er um reynslu hvers og eins nemanda. Fylgt er námskrá Menntamálaráðuneytisins fyrir kennslu í íslensku fyrir útlendinga og nýbúa. Hvert stig er 60 kennslustundir, en hver kennslustund er 40 mínútur.

Íslenska – Stig V:
Erfiðari atriði talaðs og ritaðs máls eru æfð og áhersla lögð á að nemendur eigi við þau vandamál sem mæta þeim í daglegu lífi varðandi íslenskt mál og daglega notkun þess í vinnu og frítíma. Sérstök áhersla lögð á talað mál og æfingu í notkun þess. Fylgt er námskrá Menntamálaráðuneytisins fyrir kennslu í íslensku fyrir útlendinga og nýbúa. Hvert stig er 60 kennslustundir, en hver kennslustund er 40 mínútur.

Um íslenskunámskeiðin:
Aðaltungumálið sem notað er framan af í kennslu er enska, en kennarinn talar einnig og hefur góða þekkingu á skandinavískum tungumálum og þýsku. Kennari hefur einnig þekkingu á grundvallaratriðum í málfræði og nokkurn grundvallar orðaforða í rómönskum/latneskum tungumálum. Nokkrum atriðum aðferðar samanburðar mál- og hljóðfræði er beitt og skyldleiki þessara mála og hvernig þau líkjast hvert öðru, sérstaklega norrænu og germönsku málin og þetta sýnt og útskýrt og einnig tengslin við rómönsk og slavnesk tungumál. Fylgt er námskrá Menntamálaráðuneytisins fyrir kennslu í íslensku fyrir útlendinga og nýbúa. Hvert stig er 60 kennslustundir, en hver kennslustund er 40 mínútur.

Enskumskeið: I, II, III Undirbúningur til þess að starfa á Íslandi sem annars staðar

Norska – Stig I og Stig II.
Fjögurra vikna námskeið með reglulegu millibili allt árið. Þessi námskeið eru fyrst og fremst hugsuð sem undirbúningur fyrir þá sem ætla að vinna í Noregi. Grunnatriði norsku og lögmál norsks framburðar og hljóðfræði eru numin með skriflegum og munnlegum æfingum. Unnið er með ”móðurmálstækni” eða Inter-Lingual-Learning Technique sem skýrir betur út orsakir og lögmál tungumálsins og breytinga og beygingar í tungumálinu og gefur betri skilning og byggir upp skilvirka og skipulega námaðsferð nemenda. Nemendur ná því mun fyrr vissu sjálfstæði og sjálfsfærni í námi sínu.


Norska – Stig III H

Norska fyrir starfsfólk í heilbrigðisgeira. Haldið nokkrum sinnum á ári.
Þetta námskeið er sérstaklega sniðið fyrir sjúkraliða, hjúkrunarfræðinga og lækna sem hyggjast vinna í heilbrigðisgeiranum í Noregi eða vinna þegar þar. Gert er ráð fyrir að nemendur hafi forþekkingu samsvarandi Norska Stig I að algjöru lágmarki, en helst samsvarandi norska Stig II til þess að geta nýtt sér vel þetta námskeið.

Enska fyrir fullorðna – Stig I:
Byrjunarstig ensku. Námskeiðið er ætlað þeim sem hafa enga eða litla kunnáttu í ensku.

Enska fyrir fullorðna – Stig II:
Fyrir þá sem hafa nokkra fyrri kunnáttu í ensku en vilja ná betri grundvallarfærni, séstaklega í töluðu máli.

Enska fyrir fullorðna – Stig III:
Fyrir þá sem hafa verulega fyrri kunnáttu í ensku en vilja ná betri grundvallarfærni, séstaklega í töluðu máli.


Einkatímar/aukatímar og litlir hópar

Skólinn býður eftir getu allt árið einkatíma/aukatíma kr 6.500,- per 80 mínútur
Verð kr 6.500,- per 80 mínútur; tungumál

%d bloggurum líkar þetta: